Позволете на детето да открие магията на творчеството – нека сглобява, разглобява, ремонтира, създава, развива фантазията, концентрацията, психомоториката с играчките от Жаба Жабурана.