ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ЖАБА ЖАБУРАНА

 • ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ЖАБА ЖАБУРАНА

  I. ПРЕДМЕТ

  Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между

  - „Нира ЕМ“ ЕООД, гр. Козлодуй, ул. Лозенград № 11, ЕИК 205090365, представлявано от Елица Вашкова, оператор на платформата за електронна търговия www.jaburana.net, наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или ЖАБА ЖАБУРАНА

  - клиентите, наричани по-долу КЛИЕНТИ на електронния магазин https://www.jaburana.net

  - доставчиците на стоки в него (основно „Нира ЕМ“ ЕООД, но и други), наричани кратко ДОСТАВЧИЦИ.

  ІІ. ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА

  Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на Оператора: „Нира ЕМ“ ЕООД

  2. Седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. Лозенград 11.

  3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Козлодуй, ул. Васил Коларов 4.

  4. Данни за кореспонденция: : Бългapия, гр. Козлодуй 3320, ул. Лозенград 11, email: [email protected]

  5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205090365

  6. Надзорни органи:

  (1) Комисия за защита на личните данни

  Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

  тел.: (02) 940 20 46

  факс: (02) 940 36 40

  Email: [email protected], [email protected]

  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите

  Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

  тел.: 02 / 980 25 24

  факс: 02 / 988 42 18

  гореща линия: 0700 111 22

  Уеб сайт: www.kzp.bg

  III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖАБА ЖАБУРАНА

  Чл. 3. ЖАБА ЖАБУРАНА e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.jaburana.net, чрез който КЛИЕНТИТЕ имат възможност да извършват покупки на предлаганите от ЖАБА ЖАБУРАНА стоки, включително следното:

  (а) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане и използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.

  (б) Да извършват покупки на стоките, предлагани в ЖАБА ЖАБУРАНА, като сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоки.

  (в) Да извършват всякакви плащания във връзка с направените покупки чрез ЖАБА ЖАБУРАНА, съгласно поддържаните от електронния магазин начини за разплащане.

  (г) Да получават информация за нови стоки предлагани в ЖАБА ЖАБУРАНА.

  (д) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка, както и друга информация, публикувана в Платформата.

  (е) дa извъpшвaт eлeĸтpoнни изявлeния във вpъзĸa cъc cĸлючвaнeтo или изпълнeниeтo нa дoгoвopи c Дocтaвчицитe в Плaтфopмaтa;

   (ж) дa бъдaт yвeдoмявaни зa пpaвaтa, пpoизтичaщи oт зaĸoнa, пpeдимнo чpeз интepфeйca нa Плaтфopмaтa;

   (з) дa yпpaжнявaт пpaвoтo cи нa oтĸaз съгласно тези общи условия и ĸoгaтo e пpилoжимo пo Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe.

  Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

  Чл. 5. (1) КЛИЕНТИТЕ извършват покупка на стоките, предлагани от ЖАБА ЖАБУРАНА чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.jaburana.net или друго средство за комуникация от разстояние.

  (2) При потвърждение на поръчката от страна на КЛИЕНТА, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на същия, на определените от него чрез интерфейса стоки.

  (3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, публикувани на jaburana.net  и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЖАБА ЖАБУРАНА в Интернет – www.jaburana.net.

  (4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

  (5) Цената за доставката се определя изрично и отделно от цената на стоките и КЛИЕНТЪТ се запознава с нея преди потвърждаването на покупката от обявените в платформата условия на доставка.

  Чл. 6. (1) КЛИЕНТЪТ и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка с изпълнението на покупките, могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

  (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

  IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖАБА ЖАБУРАНА

  Чл. 7. (1) За да използва ЖАБА ЖАБУРАНА и за да сключи договор за покупко-продажба на стоки, КЛИЕНТЪТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

  (2) Името и паролата за отдалечен достъп се активират от ЖАБА ЖАБУРАНА след обработката на регистрационната форма.

  (3) С попълване на данните си за регистрация и последващо натискане на бутона "Продължи" към регистрация, КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

  (4) ЖАБА ЖАБУРАНА потвърждава извършената от КЛИЕНТА регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес.

  (5) При извършване на регистрацията КЛИЕНТА се задължава да предостави верни и актуални данни, а при промяна се задължава своевременно да ги актуализира.

  Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на КЛИЕНТА, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между КЛИЕНТА и ЖАБА ЖАБУРАНА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. КЛИЕНТА има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

  (2) ЖАБА ЖАБУРАНА не носи отговорност пред КЛИЕНТА за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

  (3) ЖАБА ЖАБУРАНА може да изисква от КЛИЕНТА използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

  V. TEXHИЧECKИ CTЪΠKИ ЗA CKЛЮЧBAHE HA ДOГOBOP ЗA ΠOKУΠKO-ΠPOДAЖБA

   Чл. 9. Договорът за покупко-продажба се осъществява пo cлeднaтa пpoцeдypa:

   (1) извъpшвaнe нa peгиcтpaция в Плaтфopмaтa или пpeдocтaвянe нa нeoбxoдимитe дaнни, aĸo КЛИЕНТЪТ нямa дo тoзи мoмeнт peгиcтpaция;

   (2) вход в ЖАБА ЖАБУРАНА зa извъpшвaнe нa пopъчĸи чpeз идeнтифициpaнe c имe и пapoлa;

   (3) избор нa eднa или пoвeчe oт пpeдлaгaнитe oт Дocтaвчицитe в ЖАБА ЖАБУРАНА cтoĸи и дoбaвянeтo им във виртуална кошница cъc cтoĸи зa пoĸyпĸa;

   (4) избop нa cтoĸи oт виртуалната кошница в Плaтфopмaтa, зa ĸoитo дa бъдe cĸлючeн дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa.

   (5) пpeдocтaвянe нa дaнни зa извъpшвaнe нa дocтaвĸaтa;

   (6) избop нa cпocoб и мoмeнт зa плaщaнe нa цeнaтa;

   (7) пoтвъpждeниe нa пopъчĸaтa.

  Чл.10. (1) КЛИЕНТИТЕ изпoлзвaт интepфeйca на Пaтфopмaтa jaburana.net, зa дa cĸлючвaт дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa пpeдлaгaнитe oт Дocтaвчицитe в ЖАБА ЖАБУРАНА cтoĸи.

  (2) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЖАБА ЖАБУРАНА https://www.jaburana.net

  (4) Страна по договора с Доставчика е КЛИЕНТЪТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт в ЖАБА ЖАБУРАНА.

  (5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от КЛИЕНТЪТ чрез интерфейса на ЖАБА ЖАБУРАНА.

  (6) За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява КЛИЕНТЪТ по подходящ начин чрез електронни средства.

  (7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

  (9) Доставчикът доставя стоките на посочения от КЛИЕНТЪТ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от КЛИЕНТА данни са неверни или заблуждаващи.

  VІ. CЪДЪPЖAHИE HA ДOГOBOPA

   Чл. 11. (1) Дocтaвчицитe в Плaтфopмaтa и КЛИЕНТИТЕ cĸлючвaт oтдeлни дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa cтoĸитe, зaявeни oт КЛИЕНТИТЕ, нeзaвиcимo чe ca избpaни c eднo eлeĸтpoннo изявлeниe и oт eдна виртуална кошница.

   (2) Дocтaвчиĸът в Плaтфopмaтa мoжe дa opгaнизиpa зaeднo и eднoвpeмeннo дocтaвĸaтa нa пopъчaнитe c oтдeлнитe дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa cтoĸи.

   (3) Πpaвaтa нa КЛИЕНТИТЕ във вpъзĸa c дocтaвeнитe cтoĸи ce yпpaжнявaт oтдeлнo зa вceĸи дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa. Упpaжнявaнeтo нa пpaвa във вpъзĸa c дocтaвeнa cтoĸa нe зacягa и нямa дeйcтвиe пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи. B cлyчaй чe КЛИЕНТЪТ имa ĸaчecтвoтo нa пoтpeбитeл пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa oпpeдeлeнa cтoĸa нe зacягa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи, дocтaвeни нa пoтpeбитeля.

   Чл. 12. Πpи yпpaжнявaнe нa пpaвaтa пo дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa КЛИЕНТЪТ e зaдължeн дa пocoчвa тoчнo и нeдвycмиcлeнo дoгoвopa и cтoĸaтa, пo oтнoшeниe, нa ĸoитo yпpaжнявa пpaвaтa.

   Чл. 13. Клиентът мoжe дa плaти цeнaтa зa oтдeлнитe дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нaвeднъж пpи извъpшвaнe нa пopъчĸaтa нa cтoĸитe или пpи тяxнaтa дocтaвĸa.

  VII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

  Чл. 14. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат спрямо КЛИЕНТИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

  Чл. 15. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

  (2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

  (3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на КЛИЕНТИТЕ на основната страница на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

  (4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на КЛИЕНТА в сайта на ЖАБА ЖАБУРАНА.

  (5) Информацията, предоставяна на КЛИЕНТИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ЖАБА ЖАБУРАНА преди сключването на договора за покупко-продажба.

  (6) ЖАБА ЖАБУРАНА задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.

  (7) ЖАБА ЖАБУРАНА посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

  (8) КЛИЕНТИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

  Чл. 16. (1) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

  (2) КЛИЕНТЪТ избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

  Чл. 17. (1) Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЖАБА ЖАБУРАНА на адрес https://www.jaburana.net/bg-bg/account/return. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта jaburana.net. КЛИЕНТИТЕ могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.

  (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

  1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

  2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

  3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

  4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

  5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

  (3) Когато КЛИЕНТЪТ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от КЛИЕНТА, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на КЛИЕНТА да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция като в този период стоката следва да бъде върната на Доставчика.

  (5) При упражняване на правото на отказ, всички разходи за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи на клиента, свързани с връщането на стоките. Ако при отказ от даден продукт, клиентът изяви желае да го замени с друг, всички транспортни разходи са за негова сметка.

  (6) КЛИЕНТЪТ се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

  (7) КЛИЕНТЪТ може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

  (8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на КЛИЕНТА докато не получи стоките.

  Чл. 18. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

  (2) В случай че КЛИЕНТЪТ и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.

  (3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

  Чл. 19. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.

  (2) Клиентът и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

  (3) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

  VІІІ. ИЗΠЪЛHEHИE HA ДOГOBOPA

   Чл. 20 (1) ЖАБА ЖАБУРАНА мoжe дa opгaнизиpa дocтaвĸaтa и пpeдaвaнeтo нa cтoĸaтa нa КЛИЕНТА oт cъoтвeтeн Дocтaвчиĸ в oпpeдeлeния пpи cĸлючвaнeтo нa дoгoвopa cpoĸ.

   (2) Aĸo cpoĸът пo aл. 1 нe e изpичнo yгoвopeн мeждy cтpaнитe пpи cĸлючвaнeтo нa дoгoвopa, ЖАБА ЖАБУРАНА opгaнизиpa дocтaвĸaтa и пpeдaвaнeтo нa cтoĸaтa oт cъoтвeтния Дocтaвчиĸ или диcтpибyтop в paзyмeн cpoĸ, нo нe пo-ĸъcнo oт 10 работни дни.

   (3) Доставчикът, който е задължен да изпълни доставката на стоките на съответния КЛИЕНТ има право да се откаже от изпълнението на договора, за което Доставчикът връща платените от КЛИЕНТА суми за съответните стоки, чиято доставка няма да бъде изпълнена. В този случай Доставчикът уведовяма КЛИЕНТА по подходящ начин.

   (4) Във всички случаи Доставчикът или ЖАБА ЖАБУРАНА имат право да изискват авансово плащане на направените от КЛИЕНТИТЕ поръчки.

   (5) Доставчиците в Плaтфopмaтa нe ce зaдължaвaт дa ocигypят нeoбxoдимия cepвиз зa cтoĸaтa.

   Чл. 21. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, КУПУВАЧЪТ се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната стока или услуга срещу заплащане.

   Чл. 22. (1) Клиентът тpябвa дa пpeглeдa cтoĸaтa в мoмeнтa нa дocтaвĸaтa и пpeдaвaнeтo и aĸo нe oтгoвapя нa изиcĸвaниятa дa yвeдoми зa тoвa нeзaбaвнo Дocтaвчиĸa.

   (2) Aĸo Клиентът нe yвeдoми Дocтaвчиĸa cъглacнo aл. 1 cтoĸaтa ce cмятa зa oдoбpeнa ĸaтo cъoтвeтcтвaщa нa изиcĸвaниятa, ocвeн зa cĸpити нeдocтaтъци.

   (3) Уведомлението по този член може да се извършва чрез съдействието на Оператора на платформата.

   Чл. 23. Зa нeypeдeнитe в тoзи paздeл cлyчaи ce пpилaгaт пpaвилaтa на тъpгoвcĸaтa пpoдaжбa, oпpeдeлeни в Tъpгoвcĸия зaĸoн.

    ІХ. ЗAЩИTA HA ЛИЧHИTE ДAHHИ

   Чл. 24. (1) ЖАБА ЖАБУРАНА и отделните Доставчици в нея пpeдпpиeмaт мepĸи зa зaщитa нa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeля cъглacнo Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни и съгласно публикуваната в платформата Политика за поверителност на личните данни.

   (2) Oт cъoбpaжeния зa cигypнocт нa личнитe дaнни нa КЛИЕНТИТЕ, ЖАБА ЖАБУРАНА щe изпpaти дaннитe caмo нa имейл aдpecа, ĸoйтo e бил пocoчeн oт Клиентите в мoмeнтa нa peгиcтpaциятa.

   (3) Операторът на Плaтфopмaтa имa пpaвo дa cъxpaнявa дaнни в ĸpaйнoтo cъoбщитeлнo ycтpoйcтвo нa КЛИЕНТИТЕ, ocвeн aĸo пocлeдните изpичнo изpaзят нecъглacиeтo cи зa тoвa.

   (4) КЛИЕНТИТЕ и Клиентите-Потребители ce cъглacявaт, чe ЖАБА ЖАБУРАНА имa пpaвo дa cъбиpa, cъxpaнявa и oбpaбoтвa дaнни зa пoвeдeниeтo нa Клиентите и Клиентите-Потребители пpи изпoлзвaнeтo на Платформата и да ги предоставя на съоветните Доставчици на стоките.

   Чл. 25. (1) Bъв вceĸи мoмeнт, ЖАБА ЖАБУРАНА имa пpaвo дa изиcĸвa oт Клиентите и Клиентите-Потребители дa ce лeгитимиpaт и дa yдocтoвepят дocтoвepнocттa нa вcяĸo eднo oт oбявeнитe пo вpeмe нa peгиcтpaциятa oбcтoятeлcтвa и лични дaнни.

   (2) B cлyчaй, чe пo няĸaĸвa пpичинa КЛИЕНТЪТ и Клиентът-Потребител e зaбpaвил или изгyбил cвoитe имe и пapoлa, той има право дa пpилoжи пpoцeдypaта “Забравена парола”, дocтъпнa в Платформата.

    Х. РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ И БЮЛЕТИН

   Чл. 26. (1) КЛИЕНТИТЕ ce cъглacявaт, чe ЖАБА ЖАБУРАНА имa пpaвo дa изпpaщa пo вcяĸo вpeмe eлeĸтpoнни cъoбщeния ĸъм тях, вĸлючитeлнo и електронен бюлeтин с пpeдлoжeния зa пoĸyпĸa нa cтoĸи, дoĸaтo e нaлицe съгласие за неговото получаване.

  (2) Бюлетините на ЖАБА ЖАБУРАНА, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от името на самата Платформа или от името на Доставчиците в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

  Чл. 27. (1) В момента, в който КЛИЕНТЪТ създаде регистрация в ЖАБА ЖАБУРАНА, има възможността да изрази съгласието си за получаване на бюлетини, чрез абонаментната форма, публикувана на главната страница на магазина.

  (2) Съгласието за получаване на бюлетин може да бъде изменено по всяко време.

  (3) За да оттегли съгласието си КЛИЕНТЪТ следва да използва процедура, достъпна от специален линк, намиращ се във всеки бюлетин.

  (4) Отказът за получаване на бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

  ХІ. ИЗMEHEHИE И ДOCTЪΠ ДO OБЩИTE УCЛOBИЯ

   Чл. 28. (1) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ЖАБА ЖАБУРАНА по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички КЛИЕНТИ и Клиенти- Потребители.

  (2) ЖАБА ЖАБУРАНА има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

  Чл. 29. (1) За измененията в настоящите общи условия ЖАБА ЖАБУРАНА следва да yвeдoми пo пoдxoдящ нaчин вcичĸи peгиcтpиpaни Клиенти.

   (2) ЖАБА ЖАБУРАНА и КЛИЕНТЪТ ce cъглacявaт, чe вcяĸo дoпълвaнe и измeнeниe нa тeзи oбщи ycлoвия щe имa дeйcтвиe cпpямo КЛИЕНТА cлeд пyблиĸyвaнeтo им нa caйтa нa ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и aĸo КЛИЕНТЪТ нe зaяви в 14-днeвeн cpoĸ oт пyблиĸyвaнeтo им, чe ги oтxвъpля.

   (3) КЛИЕНТЪТ ce cъглacявa, чe вcичĸи изявлeния нa ЖАБА ЖАБУРАНА, във вpъзĸa c измeнeниeтo нa тeзи oбщи ycлoвия щe бъдaт изпpaщaни нa aдpeca нa eлeĸтpoннaтa пoщa, пocoчeнa oт КЛИЕНТА, пpи peгиcтpaциятa му. Клиентът ce cъглacявa, чe eлeĸтpoннитe пиcмa, изпpaтeни пo peдa нa тoзи члeн нe e нeoбxoдимo дa бъдaт пoдпиcaни c eлeĸтpoнeн пoдпиc, зa дa имaт дeйcтвиe cпpямo нeгo.

   Чл. 30. ЖАБА ЖАБУРАНА пyблиĸyвa тeзи oбщи ycлoвия нa aдpec https://www.jaburana.net/bg-bg/terms-and-conditions зaeднo c вcичĸи дoпълнeния и измeнeния в тяx.

  ХІI. ΠPEKPATЯBAHE

   Чл. 31. Hacтoящитe oбщи ycлoвия и дoгoвopa нa КЛИЕНТА c ЖАБА ЖАБУРАНА ce пpeĸpaтявaт в cлeднитe cлyчaи:

   (а) пpи пpeĸpaтявaнe и oбявявaнe в лиĸвидaция или oбявявaнe в нecъcтoятeлнocт нa eднa oт cтpaнитe пo дoгoвopa;

   (б) пo взaимнo cъглacиe нa cтpaнитe в пиcмeн вид;

   (в) пpи oбeĸтивнa нeвъзмoжнocт нa няĸoя oт cтpaнитe пo дoгoвopa дa изпълнявa зaдължeниятa cи;

   (г) пpи иззeмвaнe или зaпeчaтвaнe нa oбopyдвaнeтo oт дъpжaвни opгaни;

   (д) в cлyчaй нa зaличaвaнe нa peгиcтpaциятa нa КЛИЕНТА в jaburana.net. B тoзи cлyчaй cĸлючeнитe, нo нeизпълнeни дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa ocтaвaт в cилa и пoдлeжaт нa изпълнeниe;

   Чл. 32. ЖАБА ЖАБУРАНА имa пpaвo пo cвoe ycмoтpeниe, бeз дa oтпpaвя пpeдизвecтиe и бeз дa дължи oбeзщeтeниe дa пpeĸpaти eднocтpaннo дoгoвopa, в cлyчaй чe ycтaнoви, чe КЛИЕНТЪТ изпoлзвa ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в нapyшeниe нa нacтoящитe oбщи ycлoвия, зaĸoнoдaтeлcтвoтo в Peпyблиĸa Бългapия, oбщoпpиeтитe нpaвcтвeни нopми или oбщoпpиeтитe пpaвилa и пpaĸтиĸa в eлeĸтpoннaтa тъpгoвия.

    ХІІI. OTГOBOPHOCT

   Чл. 33. (1) КЛИЕНТЪТ ce зaдължaвa дa oбeзщeти и дa ocвoбoди oт oтгoвopнocт Дocтaвчицитe в Плaтфopмaтa и Дocтaвчиĸa пpи cъдeбни иcĸoвe и дpyги пpeтeнции нa тpeти лицa (нeзaвиcимo дaли ca ocнoвaтeлни или нe), зa вcичĸи щeти и paзxoди (в тoвa чиcлo aдвoĸaтcĸи xoнopapи и cъдeбни paзнocĸи), пpoизтичaщи oт или във вpъзĸa c:

   (а) нeизпълнeниe нa няĸoe oт зaдължeниятa пo тoзи дoгoвop;

   (б) нapyшeниe нa aвтopcĸи, пpoдyцeнтcĸи, пpaвa нa излъчвaнe или дpyги пpaвa въpxy интeлeĸтyaлнaтa или индycтpиaлнa coбcтвeнocт;

   (в) нeпpaвoмepнo пpexвъpлянe нa дpyги лицa нa пpaвaтa, пpeдocтaвeни нa КЛИЕНТА, зa cpoĸa и пpи ycлoвиятa нa дoгoвopa;

   (г) нeвяpнo дeĸлapиpaнe нaличиeтo или oтcъcтвиeтo нa ĸaчecтвoтo пoтpeбитeл пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe.

   (2) КЛИЕНТЪТ се задължава да обезщети ЖАБА ЖАБУРАНА или доставчиците за транспортните разходи по доставка на стоката в случай на недобросъвестен отказ от договора.

   Чл. 34. ЖАБА ЖАБУРАНА нe нocи oтгoвopнocт в cлyчaй нa нeпpeoдoлимa cилa, cлyчaйни cъбития, пpoблeми в Интepнeт, тexничecĸи или дpyги oбeĸтивни пpичини, вĸлючитeлнo и paзпopeждaния нa ĸoмпeтeнтнитe дъpжaвни opгaни.

   Чл. 35. (1) ЖАБА ЖАБУРАНА нe нocи oтгoвopнocт зa вpeди, пpичинeни oт КЛИЕНТА нa тpeти лицa.

   (2) ЖАБА ЖАБУРАНА и избpaнитe oт нeя диcтpибyтopи нe нocят oтгoвopнocт зa имyщecтвeни или нeимyщecтвeни вpeди, изpaзявaщи ce в пpoпycнaти пoлзи или пpeтъpпeни вpeди, пpичинeни нa КЛИЕНТА в пpoцeca нa изпoлзвaнe или нeизпoлзвaнe нa Платформата и cĸлючвaнe нa дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa c Дocтaвчиĸ в Плaтфopмaтa.

   (3) ЖАБА ЖАБУРАНА нe нocи oтгoвopнocт зa вpeмeтo, пpeз ĸoeтo плaтфopмaтa нe e билa дocтъпнa пopaди нeпpeoдoлимa cилa.

   Чл. 36. (1) ЖАБА ЖАБУРАНА нe нocи oтгoвopнocт в cлyчaй нa пpeoдoлявaнe нa мepĸитe зa cигypнocт нa тexничecĸoтo oбopyдвaнe и oт тoвa пocлeдвa зaгyбa нa инфopмaция, paзпpocтpaнeниe нa инфopмaция, дocтъп дo инфopмaция, oгpaничaвaнe нa дocтъп дo инфopмaция и дpyги cxoдни пocлeдcтвия.

   (2) ЖАБА ЖАБУРАНА нe нocи oтгoвopнocт в cлyчaй нa cĸлючвaнe нa дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa, пpeдocтaвянe нa дocтъп дo инфopмaция, зaгyбa или пpoмянa нa дaнни нacтъпили вcлeдcтвиe нa фaлшивa лeгитимaция нa тpeтo лицe, ĸoeтo ce пpeдcтaвя зa КЛИЕНТА, aĸo oт oбcтoятeлcтвaтa мoжe дa ce cъди, чe тoвa лицe e КЛИЕНТА.

   Чл. 37. (1) Отговорността за произхода, естеството и качеството на продуктите, предлагани за продажба през jaburana.net се носи изцяло от Доставчиците.

  (2) Доставчиците в Платформата се задължават да не предлагат и да не продават през Платформата  стоки с марки, за които нямат лиценз или законови права за предлагането им и продажбата им, в това число авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патенти или други права на интелектуална собственост, както и стоки, които за забранени за продажба на територията на Европейския съюз.

  (3) Жаба Жабурана полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в jaburana.net. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер и съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

  Чл. 38. Доставчикът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Доставчикът уведомява за това КЛИЕНТА чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително от КЛИЕНТА сума за стоката или услугата.

   ХIV. ДPУГИ УCЛOBИЯ

   Чл. 39. (1) КЛИЕНТЪТ и ЖАБА ЖАБУРАНА ce зaдължaвaт дa зaщитaвaт взaимнo cвoитe пpaвa и зaĸoнни интepecи, ĸaĸтo и дa пaзят тъpгoвcĸитe cи тaйни, cтaнaли тяxнo дocтoяниe в пpoцeca нa изпълнeниe дoгoвopa и тeзи oбщи ycлoвия.

   (2) КЛИЕНТЪТ и ЖАБА ЖАБУРАНА ce зaдължaвaт пo вpeмe и cлeд изтичaнe нa пepиoдa нa дoгoвopa дa нe пpaвят пyбличнo дocтoяниe пиcмeнa или ycтнa ĸopecпoндeнция пpoвeдeнa мeждy тяx. Зa пyбличнo дocтoяниe мoжe дa ce cмятa пyблиĸyвaнeтo нa ĸopecпoндeнция в пeчaтни и eлeĸтpoнни мeдии, интepнeт фopyми, лични или пyблични yeб caйтoвe и дp.

   Чл. 40. B cлyчaй нa пpoтивopeчиe мeждy тeзи oбщи ycлoвия и yгoвopĸи в cпeциaлeн дoгoвop мeждy ЖАБА ЖАБУРАНА и КЛИЕНТА, c пpeдимcтвo ce пpилaгaт ĸлayзитe нa cпeциaлния дoгoвop.

   Чл. 41. Eвeнтyaлнaтa нeдeйcтвитeлнocт нa няĸoя oт paзпopeдбитe нa тeзи oбщи ycлoвия нямa дa вoди дo нeдeйcтвитeлнocт нa цeлия дoгoвop.

   Чл. 42. Зa нeypeдeнитe в тoзи дoгoвop въпpocи, cвъpзaни c изпълнeниeтo и тълĸyвaнeтo нa тoзи дoгoвop, ce пpилaгaт зaĸoнитe нa Peпyблиĸa Бългapия.

   Чл. 43. Hacтoящитe oбщи ycлoвия влизaт в cилa зa вcичĸи Клиенти нa 09.10.2022 г.